Indtægt

 
18-10-2009
Økonomi



Indtægt er det modsatte af udgift. Den årlige indtægt for en person hedder indkomst.

Indtægter minus udgifter = profit.

- Alt om finans og økonomi







 
 
Find information om: guiden alt om net DK Danmark guide
(Hovedkategori: Leksikon)