Skole

 
04-07-2010
Skole

Skole (af det latinske ord schola, der igen kommer af det græske ord schole, frihed, dvs. frihed fra praktisk arbejde og mulighed for intellektuel udfoldelse) er en undervisningsinstitution eller den bygning, hvor undervisningsinstitutionen hører til. Formålet er at give elever undervisning, så de får en uddannelse. På nogle skoler er der en indskolingen (0-3. klasse), mellemtrinnet (4-6. klasse) og udskolingen (7-9. klasse).

Type af skoler:

* Folkeskolen
* Fri grundskole
* Folkehøjskole
* Latinskole
* Efterskole
* Søndagsskole
* Steinerskole
* Ungdomsskole
* Aftenskole
* Lilleskole
* Almueskole

 
 
Find information om: biler auto guiden guide bil alt om
(Hovedkategori: Leksikon)