Random artikel
  
Top (Rating) 1471 - 1470
 


 
 

alt om guiden DK Danmark net guide

Markedsføring
Markedsføring (eller marketing) er en bred betegnelse for alle de aktiviteter, en virksomhed kan foretage for at føre en idé, et produkt eller en serviceydelse sammen med aftagere på et marked. For at en aktivitet kan betragtes so...


Søgninger lige nu: